Historie

AHOJ,
pátrali jsme po stopách historie našeho vodáckého oddílu, který byl pravděpodobně založen v roce 1981 hlavním vedoucím Jardou Felingerem a instruktorem Frantou Machútem. Oddíl se věnoval sjíždění řek po celém tehdejším Československu, vodáckým táborům a přičichl i ke sjíždění divoké vody. Za ta léta prošlo jeho členstvím mnoho vodáckého potěru. Někteří se jen mihli, jiní zůstali déle, ale byli i tací, kteří na loděnici doslova vyrostli.

Oddíl postupně přebírali další vedoucí a podařilo se jeho činnost udržet až do těchto dnů.

Zatím se nám nepodařilo dát dohromady celý seznam členů, ale velkou část již máme pohromadě a postupně budeme určitě dodávat další. Pokud budete mít někdo nějakou cennou informaci, ozvěte se a doplníme vaše vzpomínky do seznamů.

Podařilo se mi sehnat i nějaké staré fotky, tak je časem dodáme. Každý člen si tak bude moci zavzpomínat na svoje vodácká léta!

1981 – 1982


Felča club
Vedoucí:
Felinger Jaroslav – Felča
Machút František

Instruktoři:
Suntychová Hana
Nadrchalová Dáša

Členové
Adámek Milan – Adam
Budil Jaroslav – Bakiš
Dvořáková Dagmar – Dgamar
Dršatová Marta
Dršata Jakub – Karkule
Česák Vladimír – Čenda
Jareš Martin – Bob
Klaban Marcel
Šichová Eva – Baterka
Šich Jan – Mono
Špaček David – Dodo kuře
Štulc Ondřej – Popelnice
Purová Alžběta – Bucina
Šuranský Michal – Mišelin


1982 – 1983

Felča club


Vedoucí:
Felinger Jaroslav – Felča

Instruktoři:
Machút František
Machútová Marcela

Členové
Adámek Milan – Adam
Dvořáková Dagmar – Dgamar
Dršatová Marta
Dršata Jakub – Karkule
Jareš Martin – Bob
Klaban Marcel – Váňa
Šichová Eva – Baterka
Šich Jan – Mono
Špaček David – Dodo kuře
Štulc Ondřej – Popelnice
Purová Alžběta – Bucina
Šuranský Michal – Mišelin
Žábová Martina – Kapitán, Žába
Turečková Regina
Luboměská Běla
Klimešová Mirka
Houdek Erik – Žeryk, Žloudek
Zahradníková Karla
Kocmanová Petra


1983 – 1984

Felča club


Vedoucí:
Felinger Jaroslav – Felča

Instruktoři:
Machút František
Machútová Marcela

Členové
Adámek Milan – Adam
Dvořáková Dagmar – Dgamar
Dršatová Marta
Dršata Jakub – Karkule
Jareš Martin – Bob
Klaban Marcel – Váňa
Šichová Eva – Baterka
Šich Jan – Mono
Špaček David – Špágr
Štulc Ondřej – Popelnice
Purová Alžběta – Bucina
Šuranský Michal – Mišelin
Žábová Martina – Kapitán, Žába
Turečková Regina
Luboměská Běla
Klimešová Mirka
Houdek Erik – Žeryk, Žloudek
Martin Dřevo – Dřevák
Kocmanová Petra
Václav Janoušek – Hřebík
Richard Šlechta – Banjo
Vlastimil Endrych – Gabo
Martin Fojtek – Makro


1984 – 1985

Felča club


Vedoucí:
Felinger Jaroslav – Felča

Instruktoři:
Machút František
Machútová Marcela
Michal Šuranský – Mišelin

Členové
Adámek Milan – Adam
Dršatová Marta
Dršata Jakub – Karkule
Jareš Martin – Bob
Klaban Marcel – Váňa
Šichová Eva – Baterka
Šich Jan – Mono
Špaček David – Špágr
Štulc Ondřej – Popelnice
Purová Alžběta – Bucina
Svatoš Petr
Luboměská Běla
Klimešová Mirka
Svatoš Jirka
Martin Dřevo – Dřevák
Janoušková Hana
Václav Janoušek – Hřebík
Filip Klaban
Vlastimil Endrych – Gabo
Martin Fojtek – Makro


1985 – 1986

Felča club


Vedoucí:
Felinger Jaroslav – Felča
Machút František
Machútová Marcela

Instruktoři:
Michal Šuranský – Mišelin
Jareš Martin – Bob

Členové
Dvořáková Dagmar – Dgamar
Dršatová Marta
Dršata Jakub – Karkule
Klaban Marcel – Prašivec
Šichová Eva – Baterka
Šich Jan – Mono
Špaček David – Špágr
Štulc Ondřej – Popelnice
Purová Alžběta – Bucina
Klimešová Mirka
Janoušková Hana
Václav Janoušek – Hřebík

1986 – 1987

Felča club


Vedoucí:
Felinger Jaroslav – Felča

Instruktoři:
Machút František
Machútová Marcela

Členové
Dvořáková Dagmar – Dgamar
Dršatová Marta – Slunce
Klaban Filip – Fido
Šichová Eva – Baterka
Šich Jan – Mono
Špaček David – Špágr
Purová Alžběta – Bucina
Klimešová Mirka – Mirkiam
Václav Janoušek – Hřebík
Svatoš Jirka – Svatošák I
Svatoš Petr – Svatošák II
Dvořák Daniel – Dan
Janiš Jakub – Quido
Sibeke Petr – Sigi
Fondrnaj Petr
Fondrnaj Jan

1987 – 1988

Felča club


Vedoucí:
Felinger Jaroslav – Felča

Instruktoři:
Machút František
Hanka Felingerová

Členové
Dvořáková Dagmar – Dgamar
Dršatová Marta – Slunce
Klaban Filip – Fido
Šichová Eva – Baterka
Šich Jan – Mono
Špaček David – Špágr
Purová Alžběta – Bucina
Klimešová Mirka – Mirkiam
Václav Janoušek – Hřebík
Svatoš Jirka – Svatošák I
Svatoš Petr – Svatošák II
Dvořák Daniel – Dan
Janiš Jakub – Quido
Sibeke Petr – Sigi
Fondrnaj Petr
Fondrnaj Jan
??? Michal
Felingerová Radka
Felingerová Petra

1988 – 1989

Felča club


Vedoucí:
Felinger Jaroslav – Felča

Instruktoři:
Machút František
Felingerová Hanka
Šulc Joska – Fuhrer

Členové
Dvořáková Dagmar – Dgamar
Dršatová Marta – Slunce
Klaban Filip – Fido
Šichová Eva – Baterka
??? Květa
Šich Jan – Mono
Špaček David – Špágr
Purová Alžběta – Bucina
Klimešová Mirka – Mirkiam
Václav Janoušek – Hřebík
Svatoš Jirka – Svatošák I
Svatoš Petr – Svatošák II
Dvořák Daniel – Dan
Janiš Jakub – Quido
Sibeke Petr – Sigi
??? Monika
??? Víťa
K. Petr
Felingerová Radka
Felingerová Petra

1989 – 1990

Felča club


Vedoucí:
Felinger Jaroslav – Felča

Instruktoři:
Machút František
Felingerová Hanka
Šulc Joska – Fuhrer

Členové
Dvořáková Dagmar – Dgamar
Dršatová Marta – Slunce
Klaban Filip – Fido
??? ??? – Žollyn
??? Květa
Fondrnaj Petr – Fon
Fondrnaj Jan – Fondík
Špaček David – Špágr
Purová Alžběta – Bucina
Klimešová Mirka – Mirkiam
Václav Janoušek – Hřebík
??? Jirka
??? Jarda
Dvořák Daniel – Dan
Janiš Jakub – Quido
??? Roman
??? Monika
??? Víťa
??? Michal